Ochrana vjezdů


Ochranné zábradlí HP PLUS

PLASTOVÉ ZÁBRADLÍ PRO CHODCE V ZÓNÁCH, KDE DOCHÁZÍ K VELKÉMU MANÉVROVÁNÍ V DOPRAVNÍCH ZÓNÁCH.

Bezpečnostní plastové zábradlí HP Plus jsou nejpevnější verzí z řady zábradlí FLEX IMPACT®. Produkt je ideální pro oddělení a odstínění chodců od rizikových dopravních zón a vytvoření bezpečného koridoru.

Více informací

Ochrana vrat Goal Post

FLEXIBILNÍ PLASTOVÁ VYSOKÁ OCHRANA VRAT, VJEZDŮ A NAKLÁDACÍCH RAMP

Zábrany Goal Post z řady FLEX IMPACT® efektivně chrání vysoké brány, vjezdy, stříšky a mosty před nárazy vysokých vozidel, jako jsou vyvýšené pracovní plošiny, nákladní automobily nebo autobusy.

Více informací

Ochranné sloupky BO Impact

OCHRANNÉ SLOUPKY V MÍSTECH, KDE ČASTO DOCHÁZÍ KE KOLIZÍM.

Pružný plastový sloupek BO Impact je nejvhodnějším ochranným prvkem pro prostředí, kde často hrozí riziko nárazu, například v blízkosti dveří, přístupových cest, rohů a strojů.

Více informací

Bezpečnostní závory Dock gate

BEZPEČNOSTNÍ ZÁVORY PRO PREVENCI PÁDU Z MANIPULAČNÍ PLOŠINY NEBO ZABRÁNĚNÍ PRŮJEZDU

Tato bezpečnostní brána s dvojitým zábradlím zaručuje optimální ochranu před pádem a poskytuje velmi bezpečné pracovní prostředí pro personál a chodce v nakládacích zónách. Bezpečnostní závora je vybavena hydraulickým pomocným mechanismem pro hladké a snadné ovládání.

Více informací

Ochrana nakládací rampy Dock Bumper

OCHRANA NAKLÁDACÍ RAMPY

Nakládací rampy jsou spojeny s několika riziky. Řidič může za určitých povětrnostních podmínek chybně vyhodnotit situaci nebo ztratit kontrolu nad řízením. To může vážně poškodit jak nákladní vozidlo nebo přívěs, tak nakládací rampu a vrata, přičemž opravy jsou často nesmírně nákladné.

Více informací

Bezpečnostní sloupky BO Force

NOVINKA: NEJSILNĚJŠÍ PLASTOVÉ SLOUPKY NA SVĚTĚ

Série Flex Impact® stanovuje nové standardy v oblasti bezpečnosti, pevnosti a výkonnosti. Každý sloupek v této sérii je navržen s určitou pevností a odolností proti nárazu, aby zajistil ideální řešení pro každou potřebu, od extrémně silných nárazů až po 24,1 kJ po lehké nárazy 2,5 kJ. 

Více informací
scripts end form hear -->