Ochrana nakládací rampy Dock Bumper

OCHRANA NAKLÁDACÍ RAMPY

Nakládací rampy jsou spojeny s několika riziky. Řidič může za určitých povětrnostních podmínek chybně vyhodnotit situaci nebo ztratit kontrolu nad řízením. To může vážně poškodit jak nákladní vozidlo nebo přívěs, tak nakládací rampu a vrata, přičemž opravy jsou často nesmírně nákladné.
Ochrana nakládací rampy Dock Bumper

Těmto vysokým nákladům se můžete vyhnout instalací dokovacích nárazníků: robustních ochran nakládacích ramp z polymeru odolných proti opotřebení. Polymerové dokovací nárazníky jsou mnohem odolnější proti opotřebení, proříznutí a protržení než běžné pryžové výrobky EPDM na trhu. Dock Bumpers jsou navíc vyztuženy integrovaným pozinkovaným plechem. Rozměry a výrazná barva dokových nárazníků vedou k větší viditelnosti a bezpečnosti při dokování.
scripts end form hear -->