REGÁLOVÉ CHRÁNIČE PRO OCHRANU ZAMĚSTNANCŮ

 

Ačkoli jsou regály obvykle dostatečně bezpečné, kolize s vozidly a stroji stále představují riziko. Stačí jeden chybný manévr nebo  jednoduchá chyba a regál se může zřítit.

To představuje zřejmé nebezpečí pro všechny zaměstnance, kteří v té době pracují v jejich blízkosti. I když je téměř nemožné zcela zabránit tomu, aby k nehodám vůbec došlo, můžeme se alespoň pokusit omezit dopady, když k takovým nehodám dojde. Jedním z řešení je omezit škody a množství energie vynaložené při nárazu - toho lze dosáhnout použitím účinných bezpečnostních zábran Flex Impact

Účinná ochrana bariérami
Ochranné prvky Boplan pro regály vytvoří jasně definované fyzické a vizuální bariéry, které pomohou ochránit skladové regály před nárazy. To následně pomáhá chránit vaše zaměstnance před zraněním a zároveň přispívá k ochraně cenných předmětů a vybavení před poškozením. Díky ochraně regálů, která funguje jako účinná zábrana, bude pracoviště pro všechny vaše zaměstnance mnohem bezpečnějším místem.

Moderní řešení
Na téma jak nejlépe absorbovat energii vzniklou z nárazu bylo provedeno mnoho výzkumů. Boplan sám hledá nejpokrokovější technologie a řešení, která omezují způsobené škody. Moderní polymery jednoznačně pomáhají rozložit energii nárazu a absorbovat jej.

Tato řešení a materiály jsou použity v našich obezpečnoostních zábranách Boplan, které pomáhají zajistit, aby byl náraz co nejvíce minimalizován. Při nárazu se zábrana prohne, aby pomohla absorbovat přenášenou energii, a přitom zabránila kolizi s regálem. 

Hodnotná investice
Bezpečnost je neocenitelná a zavedení vhodné ochrany může ušetřit spoustu dalších výdajů v následujících letech. Pokud se rozhodnete ochranu regálů nenainstalovat, může se stát, že v případě nehody zaplatíte mnohem více.

Ochrana regálů skutečně velmi výhodnou investicí.