OCHRAŇTE SVÉ ZAMĚSTNANCE A ZBOŽÍ PŘED NEHODAMI S VOZIDLY!

Klíčovou obavou manažerů v oblasti BOZP je riziko kolize. Musíte zajistit, abyste navrhli preventivní opatření, jako jsou bezpečnostní zábrany, které pomohou snížit pravděpodobnost srážky. Pokud tak neučiníte, může to přispět k závažnému zranění nebo k poškození zásob, strojů a konstrukcí.

Proč zvolit bezpečnostní zábrany
Vozidla, která se blíží k některému z výše uvedených objektů, se při nárazu do bezpečnostního zátarasu okamžitě zastaví. Někdy je k vyřešení složitých problémů třeba uvést do praxe jednoduchá řešení.

Bezpečnostní zábrany Boplan jsou flexibilní, takže když dojde ke střetu vozidla a objektu, dojde k minimálnímu poškození vozidla i inventáře.

Potenciální nebezpečí a rizika
Podniky, které nezajistí odpovídající řadu bezpečnostních zábran, vystavují své zaměstnance riziku zranění a ohrožují své zásoby. Vedoucí pracovníci v oblasti BOZP musí zajistit, aby byli schopni přesvědčit osoby s rozhodovací pravomocí, že bezpečnostní zábrany jsou neodmyslitelným nástrojem strategie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bez bezpečnostních zábran:

  • Zaměstnanci jsou vystaveni nebezpečí, že utrpí vážná zranění ohrožující život. I když existují přísná pravidla a předpisy, nehody si nevybírají. Na omezení rychlosti, které prosazujete, nezáleží, pokud je za volantem někdo nepozorný...
  • Uskladněné zásoby a materiály, které se ve vaší firmě nacházejí, jsou vystaveny riziku poškození nebo zničení. Pokud nejsou pohotově k dispozici rezervní nebo náhradní výrobky, může se stát, že zakázky nebudou dodány v daném termínu nebo vůbec. To může způsobit ztrátu důvěry zákazníků a klientů v podnik, což následně ovlivní příjmy podniku. Může to mít dokonce řetězový efekt a ohrozit pracovní místa lidí

Vytvoření bezpečného prostředí
Vhodné ochranné pomůcky uvedené v hodnocení rizik by měli po celou dobu nosit také pěší zaměstnanci i zaměstnanci obsluhy. Pokud se zaměstnanec odváží vzdálit od ochrany bezpečnostních zábran, pak může být nošení ochranného oděvu v případě kolize rozdílem mezi životem a smrtí.

Je důležité, aby všichni zaměstnanci, a zejména manažeř BOZP, zaručili, že jsou zdravotně způsobilí k práci. Vždy se ujistěte, že případné problémy nahlásíte svým nadřízeným, abyste předešli katastrofálním okolnostem.